23. 03. 2012 - 24. 03. 2012

III. sympózium Implantologického klubu Slovenskej republiky

Stav: Zrealizované
Dátum konania: 23. 03. 2012 - 24. 03. 2012
Miesto konania: Bratislava, hotel Gate One
PRIHLÁŠKA: pre účastníkov, pre firmy

Program

PRIHLÁŠKA

Detailný časový harmonogram nájdete tu: http://www.iksr.sk/sk/home/iii-sympozium-iksr-23-24-marec-2012

Odborný program satelitných workshopov firiem nájdete tu: http://www.iksr.sk/sk/home/satelitne-workshopy-firiem-23-03-2012-bratislava-hotel-gate-one

Pozvanie prijali prednášatelia: 

Prof. Dr. Georg-Hubertus Nentwig (Klinikum Joh.Wolfg.Goethe-UNI Zentrum Zahn-Mund-Kieferheilk. Polikl.f.Zahnärztl.Chirurgie, Frankfurt, Germany)

Prednáška:   "Immediate implantation – late implantation – immediate restoration – late restoration: which option when?"

Abstrakt:  The sooner a hopeless tooth can be replaced by an implant the better the implant can preserve the remaining alveolar bone. Therefore, an immediate implantation is the best option provided there are no contraindications like acute infection or severe loss of alveolar bone walls. This would require a staged approach and, in many cases, also an augmentation procedure.

Immediate restoration can be performed if the initial stability of the implant is beyond a torque of 35 N/cm. In many cases of late implantations, however, the bone has become very weak. In order to improve the bone quality, we recommend a bone training program within a late restoration protocol. We could show that during six weeks, the implant stability comes back to the level sufficient to become loaded with full masticatory load.MUDr. Radek Mounajjed, D.D.S., Ph.D., FAP 
(D.C.M., Hradec Králové, Česká republika)

http://www.implant.cz/o-klinice/

Prednáška: Kontroverzní otázky v protetické implantologii

Abstrakt: Přednáška bude pojednávat o kontraverzních otázkách v protetické implantologií jako je například: Spojování zubů a implantátů, volné členy, materiál volby pro výrobu fixního řešení a cementované versus šroubované konstrukce.MUDr. Petr Barták (primár oddelenia stomatológie kliniky Asklepion, Praha, Česká republika

http://www.asklepion.cz/pobocky-asklepion/praha/praha-tym-lekaru/bartak-petr-stomatolog.html

Prednáška: "TŘETÍ ROZMĚR PŘI PLÁNOVÁNÍ V IMPLANTOLOGII"

Abstrakt: V posledních letech dochází v rychlému rozšiřování moderních zobrazovacích technologií. Zároveň se neustále vyvíjí softwareové prvky, které využívají získaná a uložená digitální data nejen k jejich zobrazení, ale i k detailnímu plánování chirurgických výkonů. Trojrozměrné zobrazení anatomických struktur je dostupnější stále většímu počtu lékařů i pacientů.

Autor prezentace diskutuje z praktického pohledu aspekty, které mají vliv na harmonické začlenění a na dlouhodobou funkci náhrady nesené implantátem. Jsou konvenční plánovací předimplantační postupy ve spojení s rentgenovým vyšetřením dostatečně spolehlivé? Jaké komplikace mohou vzniknout při zavádění nitrokostních implantátů bez detailního plánování? Přednáška se zabývá jednak obecnými principy umístění implantátů a jednak jsou diskutována specifická morfologická úskalí přicházející v jednotlivých úsecích chrupu. Část přednášky je věnována problematice čelistní dutiny a operace sinus-lift.

Na vlastních příkladech autor ukazuje osobní zkušenosti s trojrozměrným zobrazením v implantologii a v dentoalveolární chirurgii.


 

MUDr. Dušan Poruban, CSc. 

Prednáška: "Práca s mäkkými tkanivami nielen v implantológii"
MUDr. Juraj Babčan  


Prednáška: "Sinus lift - augmentacia maxilarnej dutiny"

Abstrakt: Operácia označovana ako sinus lift sa stáva bežnou procedúrou používanou v implantologickej praxi predovšetkým v našej populácii s početnými defektami v distálnom úseku maxily.
Základná klasifikácia rozlišuje otvorenú - laterálnu a uzavretú- transcrestálnu metódu. Autor v prednáške popisuje plánovanie , možné techniky prevedenia, jedno aj dvoj fázový postup , používané inštrumentárium a augmentačné materiály používané pri zákrokoch. Dôležitou súčasťou prednášky budú peroperačné a postoperačné komplikácie , prognózy a formy riešenia týchto komplikácií. V prednáške dostanú priestor aj možnosti liečby, ktoré umožnia vyhnúť sa sinus lift zákrokom. 

Martin Ebringer, dilp. zubný technik 

http://ebringer.sk/Default.aspx

  
Prednáška: "Štandartné versus individuálne zhotovené abutmenty"

Abstrakt: Správna voľba abutmentu(nadstavby) je hlavnou výzvou pre dlhodobý úspech implantačno-protetického riešenia. Okrem výberu uhlovania a gingiválnej výšky abutmentu,sa nám stavia do popredia otázka,z akého materiálu budeme abutment zhotovovať, aby nedošlo k nežiaducemu sfarbeniu mukózy v oblasti abutmentu.
Aj keď nám výrobcovia implantačných systémov ponúkajú veľké spektrum abutmentov, pri velmi silnom zakrivení mukózy,nám tieto dosť zťažujú správny výber,kontrolovať dosad náhrady,vytvárať správny Emergenzprofil a taktiež vytvárať dostatočnú retenciu abutmentu. Proti nim stojacim ,,katalógové,, abutmenty, nie vždy ideálne spľňajú dané požiadavky a sťažujú prácu.
Nové možnosti zhotovenia individuálnych abutmentov sú popísané v nasledujúcich prípadoch. 
Registrácia a uhradenie poplatku:

Registračný poplatok vás poprosíme poukázať na číslo účtu:

2834973553/0200, VUB, a.s. Piešťany (v poznámke prosím uveďte vaše meno a priezvisko pre identifikáciu platby), Variabilný symbol: 23032012

Pri vyplnení PRIHLÁŠKY Vám bude zaslaný e-mail - potvrdenie o registrácii, ktoré slúži zároveň aj ako daňový doklad.

Ubytovanie v hoteli Gate ONE Bratislava si účastníci zabezpečujú samostatne. Cena na noc v jednolôžkovej izbe pre účastníkov kongresu v hoteli Gate ONE je pre členov IKSR 89,-EUR vrátane raňajok, parkovného, prístupu na internet.

V cene registračného poplatku III. sympózia IKSR je zahrnutý:

  • kongresový poplatok,
  • večera 23.03.2012
  • 2x coffee break 24.03.2012
  • obed 24.03.2012

Pri rezervácii ubytovania nahláste hotelu, že ste účastníkom kongresu Implantologického klubu SR.

http://www.hotelgateone.sk/kontakt


Fotogaléria