17. 10. 2015 - 17. 10. 2015

IX. sympózium Implantologického klubu SR

Stav: Pripravované
Dátum konania: 17. 10. 2015 - 17. 10. 2015
Miesto konania: Bratislava, hotel Austria Trend
PRIHLÁŠKA: pre účastníkov, pre firmy

Program


Dr. Jan Klenke (Nemecko)
Dental Exam at the Free University of Berlin in 1993.

1993 – 1996 Assistant Doctor Department of general dentistry and periodontology at the Free University of Berlin.

Since 1997 in a privat practice in Hamburg.

1999 start of implant treatment.

Expert of Implantolgie Examination BDZI in 2005 and DGOI in 2013.

2007 / 2008 postgraduation course in „conscious sedation and painmanagent“ at the UCL London.

Since six years national and international lectures and author of articles in the field of dental implantology.

Prednáška: "Implants in the aesthetic zone: what is a success?“
Abstract: In the aesthetic zone a perfect natural outcome of an implant treatment is hard to achieve and somtimes impossible. In this lecture we will talk about the key factors for an aesthetic result, objective criterias to measure aesthetic success and about case selection, because we have to give the patients a realistic answer to there question: how good will be the aesthetic outcome of my implanttherapie.


Dr. Schwan Marco (Švajčiarsko)
 
1996-2002 studied dentistry at the university of Hamburg (Germany)
2003-2005 dentist in Fulda (Germany)
2007 received the grade master of Science Oral Surgery
2008 received the grade dr. med. dent. with magna cum laude
2005-2009 partner of dental clinic Giesenhagen (Germany)
2010-2012 dental clinic in Aarau (Switzerland)
2012 opening of own dental clinic in Zürich (Switzerland)
2012 formation of Swiss Implant Academy

Prednáška: Advanced bone augmentation techniques in combination with implant placement
Abstrakt: The succesfull osseointegration and a proper esthetic result depends very much on the amount of bone and soft tissue available at the implant site.Loss of teeth often results in complex horizontal and vertical alveolar ridge defects. They demand advanced bone augmentation techniques for reconstruction.There is a wide range of surgical methods and grafting materials to treat complex clinical situationsApplied techniques include the bone ring technique in two different ways, advanced sinus lift using allograft bone blocks and the socket shield technique for immediate implantation. Examples for the mechanical stabilization of the implant or the bone graft to allow a bony healing will be presented as well.Dr. Miha Kočar (Slovinsko)

Prednáška: Immediate implantation-to do or not to doProf. MUDr. Neda Markovská, CSc

Prednáška: Je včasná diagnostika a promptná liečba parodontitis predpokladom pre implantáciu?

MUDr. Igor Čech, 
Prednáška: Špecifiká ošetrenia parodontóznych pacientov pomocou implantátov
Mgr. Marta Križanová, dipl. D.H.

Dr. Ivica Pelivan (Chorvátsko)

Assistant Professor Ivica Pelivan, DMD, PhD, Department of Prosthodontics

School of Dental Medicine, University of Zagreb, Croatia

Education:

1997-2003 Dentistry at School of Dental Medicine, University of Zagreb, Croatia

2004-2008 Master of Science Program, School of Dental Medicine, University of Zagreb, Croatia

2008-2010 Doctoral Study, School of Dental Medicine, University of Zagreb, Croatia

2006-2010 Prosthodontic Residency, University Dental Clinic, Zagreb, Croatia

Work experience:

2003-2004 Dentist at Dental Clinic, Split, Croatia

2004-2014 Research Assistant, Department of Prosthodontics, School of Dental Medicine, University of Zagreb

2014-present Assistant Professor, Department of Prosthodontics, School of Dental Medicine, University of Zagreb

2006-present Dentist at COSMODENT dental practice, Zagreb, Croatia

Prednáška: Principles of dental occlusion in implant prosthodontics – evidence based guidelines in everyday clinical practice

Dental occlusion is of great importance for different types of prosthodontics and restorative treatments. Unfortunately, we are witnessing that it is often disregarded in the clinical practice. Nowadays, implant prosthodontics represent a sort of challenge because a clinician has to make a decision on the size and shape of the occlusal surfaces and occlusal scheme. Two main reasons that lead to implant failure are bacterial infection and biomechanical factors correlated to implant overload. Inappropriate planning of occlusal scheme on dental implants can lead to failures, but when evidence based principles of dental occlusion are used, implants have higher success rates. This lecture contains a review of different occlusal concepts: canine guidance, unilateral and bilateral balanced occlusion as well as implant occlusion that can be used in the implant prosthodontics from a single tooth replacement to complex oral rehabilitations. Moreover, concerns about vertical dimension of occlusion (VDO), centric relation (CR), maximal intercuspation (MIP), temporomandibular disorders (TMD), teeth size, shape and position will be perceived helping dentist to adopt evidence based guidelines about dental occlusion in everyday clinical practice.

 
Registrácia a uhradenie poplatku:

• do 30.8.2015 v hodnote 120,-EUR (členovia klubu IKSR, cena 100,-EUR)

• do 30.9.2015 v hodnote 140,-EUR(členovia klubu IKSR, cena 120,-EUR)

• po 30.9.2015 a na mieste v hodnote 150,-EUR(členovia klubu IKSR, cena 130 EUR)- suma reflektuje organizačnú náročnosť a operatívne zabezpečenie navýšenia coffee breakov a obeda zo strany hotela

• študenti zubného lekárstva: poplatok 20 EUR

Registračný poplatok vás poprosíme poukázať na číslo účtu:

2834973553/0200, VUB, a.s. Piešťany (v poznámke prosím uveďte vaše meno a priezvisko pre identifikáciu platby), Variabilný symbol: 17102015

Pri vyplnení PRIHLÁŠKY Vám bude zaslaný e-mail - potvrdenie o registrácii, ktoré slúži zároveň aj ako daňový doklad.

Ubytovanie v hoteli Austria Trend si účastníci zabezpečujú samostatne. Cena na noc v jednolôžkovej izbe pre účastníkov kongresu  je pre členov IKSR 79,- EUR (po zľave).

Parkovanie je spoplatnené hotelom pre účastníkov kongresu 15 EUR/deň (alebo 2,5 EUR/ hodina)

V cene registračného poplatku IX. sympózia IKSR je zahrnutý:

• kongresový poplatok

• coffee break 17.10.2015 

• obed 17.10.2015

• coffee break 17.10.2015

• wellcome drink 17.10.2015

Pri rezervácii ubytovania nahláste hotelu, že ste účastníkom kongresu Implantologického klubu SR.