Neprehliadnite
Milí kolegovia, členovia Implantologikého klubu.
Dovoľte aby som Vám pri príležitosti odchodu z pozície prezidenta klubu napísal niekoľko slov.
Klub vznikol v roku 2011, kedy sme všetci nadšene a so zápalom privítali vznik IKSR, odborného spoločenstva, ktorého havným cieľom bolo
a do dnešného dňa je zdieľanie odborných skúseností a organizácia vzdelania pre mladých nastupujúcich kolegov v čo najčistejšej forme. Pravdivo, bez vplyvu politiky a komerčných spoločností.
Slovensko je malá krajina a tak si myslíme, že je dôležité aby ľudia, ktorí majú záujem a motiváciu pracovať v spoločnosti s takýmito princípmi o sebe vedeli a pomáhali si v spoločnom úsilí. Preto sme sa tento rok rozhodli spojiť sily s kolegami parodontológmi, čím sa IKSR prerodilo na SSPI - Slovesnkú spoločnosť pre parodontológiu a implantológiu. Sú to oblasti ktoré spolu veľmi úzko súvisia a u susedov v Ćeskej republike aj vo svete väčšinou fungujú spolu. Som šťastný, že sa podarilo dať dokopy ľudí, ktorí sa dlhodobo a konštantne venujú vzdelávaniu a ktorým záleží na tom aby mala nastupujúca generácia oporu v dobre fungujúcej spoločnosti o ktorú sa môžu vždy oprieť. Najdôležitejšou súčasťou však nadalej ostanú jej členovia, kvôli ktorým má existencia takejto spoločnosti zmysel.

Ďakujem preto všetkým bývalým aj budúcim členom za to že ako spoločnosť existujeme, Dušanovi Porubanovi za prevzatie vedenia spoločnosti, novej rade za chuť do novej práce a najmä Zuzke, ktorá to všetko pre nás organizuje a zatiaľ naďalej bude.
Naša spoločnosť bude taká akú si ju sami urobíme. Tak nám želám veľa štastia :-)

Igor Čech - člen SSPIVážení kolegovia,

s radosťou som privítal iniciatívu Igora Čecha a Zuzky Matušovýchovej, ktorí po viacerých konzultáciách spojili sily s doc. Evkou Kovaľovou a iniciovali vznik Slovenskej spoločnosti pre parodontológiu a implantológiu (SSPI). Je to počin hodný obdivu a uznania, lebo nezištne ponúkli svoju "srdcovku" Implantologický klub SR do rúk odbornej verejnosti. Prezidentom tejto novej odbornej spoločnosti sa na základe volieb stal - po odbornej aj ľudskej stránke právom - MUDr. Dušan Poruban. A v týchto dňoch sa už usilovne pracuje na začlenení našej novej spoločnosti - SSPI - do Slovenskej lekárskej spoločnosti a ako asociovaný člen aj do EFP - European Federation of Periodontology. A keďže je SSPI pokračovateľom IKSR, ktorého pravidelná a úspešná činnosť sa datuje od roku 2010, tak všetci dúfame, že sa tieto plánované kroky podarí splniť.

Ďakujem za prejavenú dôveru kolegov, členov IKSR, vo voľbách. Osobne som nesmierne rád, že po toľkých rokoch vzniká odborná báza pre pravidelné vzdelávanie v oblasti parodontológie a implantológie, ktorá bude v budúcnosti oficiálne uznávaná nie len na Slovensku ale aj v Európe. Pevne verím, že práca kolegov zanietených pre správnu vec prinesie ovocie a SSPI sa pevne začlení do odborného života slovenskej stomatológie. Taktiež dúfam, že nájdeme dostatok mladých kolegov, ktorí nás postupne nahradia a budú ďalej rozvíjať a zhodnocovať myšlienku SSPI.

Držme si palce a navzájom sa podporujme.

Na konci môjho príhovoru by som rád vyslovil veľkú vďaku kolegom a priateľom, ktorí stáli za vznikom a činnosťou IKSR. Igor, Zuzka, Peter, Dušan, veľká vďaka za všetku vašu, často nedocenenú, prácu.

Juraj Strecha, člen predstavenstva SSPI


 

Záklaným cieľom SSPI v oblasti parodontológie, bude zabezpečiť poskytnutie nových informácií pre zubných lekárov a dent. hygienikov prostredníctvom "špičkových" prednášajúcich zo Slovenska a zaharničia. Cieľom tak bude pomáhať v základnej aj špecializovanej starostlivosti u rizikových pacientov, ktorých je u nás stále viac. Ide o aktivity, ktoré sú dlhodobo zanedbané a je potrebné ich riešiť.

doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.
Som súčasťou SSPI, lebo stomatológia je oblasť, ktorou chcem kráčať a v nej rásť. Chirurgia ( implantológia) je odbor, ktorý si ma postupne získava, a aj napriek pomalšiemu začiatku, trpezlivo stojí pri mne. Chcem byť preto osožný a vynaložiť úsilie na progres odboru, ktorý mi učaroval. Priložiť ruku k dielu a rozvinuť peknú myšlienku. Túto príležitosť beriem taktiež aj ako možnosť osobného rastu.
MUDr. Holec Vladimír
"Dear Dr. Cech, dear Members of the IKSR! 
My congratulation for the foundation of your Slovak club of Implantology „ IKSR“: It is a great Idea and I am sure that it will contribute a lot to advance implant education in your country as well as to reinforce the contact with other implant societies in Europe. It will be my pleasure to support your IKSR with our Team from the Privatklinik Schloss Schellenstein Olsberg as well as from the Muenster University. I wish you good luck and great success."  
Prof. Dr. Fouad Khoury (Privatklinik Schloss Schellenstein,Olsberg, Germany)

"It is my honor and pleasure to welcome you on the board of societies of dental implantology. I am sure, that this is the first step on the exciting road of science, practice and more over the best patient care, which is the main goal of all of us. On behalf of the Hungarian Society of Dental Implantology and the Faculty of Dentistry of the University of Szeged (Hungary) we wish you success and a fruitful, future collaboration between our colleagues and our Societies." Prof. Dr. Katalin Nagy DDS; Ph.D. (Head of Oral SurgeryPresident of the Association of Hungarian Dental Implantology, University of Szeged)

Archív

Pretvorenie IKSR na SSPI!
31. 08. 2016     autor:     čítané: 303x     komentárov: 0
Vážený člen IKSR, Vážený budúci člen SSPI, 
v mesiaci máj 2016 prebehlo elektronické hlasovanie členov IKSR na voľbu nových orgánov združenia a zároveň zmenu mena IKSR. Implantologicky klub SR sa rozhodol po 6-tich rokoch práce a 10-tich kongresoch osloviť k spolupráci kolegov - parodontológov a oni našu snahu privítali. Týmto spojením sa naša členská základňa rozrastie aj o nových kolegov, ktorí majú záujem o vzdelávanie a sú pripravení aj priložiť ruku k dielu. Spojenie naších síl a snažení podporila doc. MUDr. Eva Kovaľová, Phd., ktorá sa stala viceprezidnom združenia a tak sa IKSR premenovalo na Slovenskú spoločnosť pre parodontológiu a implantológiu. 
Už ďaľší kongres, 11.sympózium, ktoré sa bude konať 11-12 novembra 2016 v Grand Hoteli Vígľaš bude našim spoločným kongresom. 
Nové orgány združenia: 
Prezident:  MUDr. Dušan Poruban, CSc. - získal 57% hlasov 
Viceprezident:  doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD - získala 100% hlasov členov predstavenstva
Člen predstavenstva:  MUDr. Juraj Strecha, PhD. - získal 74% hlasov
Člen predstavenstva:  MUDr. Jozef Ivančo. - získal 62% hlasov
Člen predstavenstva:  MUDr. Vladimír Holec - získal 61% hlasov
Revízor účtov:  Zuzana Matušovýchová - získala 100% hlasov

Ročný členský poplatok zostáva nezmenený a to 50 EUR/rok. Člen združenia má nárok na zľavu 20 EUR z kongresového poplatku na sympóziu SSPI.

Pre prihlásenie nových kolegov za členov, prosím kliknite sem: PRIHLÁŠKA do SSPI

IKSR v roku 2016!
12. 01. 2016     autor:     čítané: 501x     komentárov: 0

Vážení kolegovia,

dovoľte mi pozdraviť Vás v mene IKSR a popriať Vám úspešný, štastný a pokojný rok 2016.

V roku 2015 sme po prvý krát mali iba jedno spoločné stretnutie klubu v októbri v Bratislave. Bolo to dané tým, že v posledných rokoch výrazne stúpol počet odborných podujatí.To je potešujúci vývoj na strane jednej , na strane druhej je však náročné naplniť veľké odborné podujatia s medzinárodnými prednášajúcimi dostatočným počtom účastníkov. Jednoducho je nás všetkých málo a akcií priveľa. Preto bolo podujatie iba jedno a takisto aj preto, pretože sme boli dosť vyčerpaní organizáciou takto veľkých podujatí 2 x do roka...

Tento vývoj nás priviedol na myšlienku zmeniť štruktúru stretnutí členov klubu v novom roku 2016, uvidíme ako sa to osvedčí, ako sa nám to zapáči....

V novembri 2010 pri vzniku klubu sme si povedali, že základnou myšlienkou a zmyslom existencie nášho klubu je stretávanie sa s kolegami a úprimná a pravdivá výmena odborných skúseností bez komerčného vplyvu. Myslím že tomuto krédu sme ostali verní počas doterajšieho pôsobenia klubu a radi by sme sa v jeho budúcnosti držali tejto filozofie aj naďalej.

Počas rokov 2011-2015 sme pre Vás zorganizovali 9 sympózii s bohatým programom.

Klasický priebeh v podobe prednášok sme sa snažili občerstviť workshopmi, diskusnými fórami a účasťou komerčných vystavovateľov. Ůčasť zahraničných prednášateľov je však často spojená s jazykovým problémom, keďže nie všetci rozumieme dostatočne odbornej angličtine a takisto si uvedomujeme, že pasívne počúvanie prednášok, nech sú akokoľvek zaujímavé, može byť po čase unavujúcim stereotypom. Všimli sme si zvýšenú účasť a záujem o diskusné fóra, čo nás veľmi potešilo, pretože aktívna účasť kolegov, diskutérov alebo tých, ktorí prispejú prednáškou je tým, čo si asi najviac prajeme...

V roku 2016 sme sa rozhodli zmeniť štruktúru stretnutí klubu. Miesto sympózia s prednáškami budeme organizovať Interaktívne študijné semináre. Tieto budú mať obmedzený počet účastníkov do 25 ľudí. Počítame s cca 3 ma stretnutiami za rok, takže by sa malo dostať na každého. Bude to formou jednodňovej akcie s večerným posedením. Priebeh takýchto strenutí bude mať vždy dopredu danú odbornú tému a dvoch až troch odborných koordinátorov. Títo pripravia niekoľko zdokumentovaných a spracovaných prípadov, ktoré budú účastníci v 3-4 skupinách spoločne “virtuálne” riešiť. Následne budú jednotlivé návrhy odprezentované, tak ako aj skutočné riešenie konkrétneho prípadu s výsledkami, s čím bude spojená samozrejme aj diskusia.

V prezentácii prípadov podľa možností použijeme foto aj video materiály.

Dúfame, že sa Vám táto interaktívnejšia forma spoločných stretnutí zapáči, je to niečo nové, iné, ktoré dá priestor aj tím z vás, ktorí sú aktivnejší a majú chuť diskutovať a zárovaň umožní účasť aj Vám, ktorí sa budete chcieť iba prizerať alebo počúvať. Samozrejme, že akýkoľvek prispievatelia, ktorí by chceli priniesť svoje prípady (už zaimplantované a proteticky dokončené) a vedieť ako by ich riešili iní kolegovia sú veľmi vítaní a prosím, aby ste sa obrátili mailom na našu Zuzku (iksr@iksr.sk). Prvé takéto stretnutie sa uskutoční v Piešťanoch 11.03.2016 (piatok)

PRIHLÁŠKA

Igor Čech


VIII. sympózium IKSR, ĎAKUJEME....
24. 10. 2014     autor:     čítané: 877x     komentárov: 0
všetkým účastníkom VIII. sympózia IKSR, ktoré sa konalo 17-18 októbra v Piešťanoch. 
Ďakujeme obchodným partnerom - firmám, ktoré podporili sympózium svojou účasťou a vystavovaním svojich produktov. 

Fotogalériu z akcie si môžete pozrieť v sekcii Galéria

Tešíme sa na vás na ďaľšom, v poradí už IX. sympóziu IKSR na jeseň 2015!

Igor, Zuzana, Peter

Dr. Thomas Hanser

MUDr. Igor Čech
LIVE OPERÁCIA SINUS LIFT prenášaná v reálnom čase vo vysokom rozlíšení


Diskusné fórum IKSR

Workshop Densply Implants - WeldOne

MUDr. Michal Žitňanský
ĎAKUJEME….
01. 04. 2014     autor:     čítané: 750x     komentárov: 0
všetkým účastníkom IX. sympózia IKSR, ktoré sa konalo 17. októbra 2015 v Bratislave, ktorí si prišli vypočuť zaujímavé prednášky a strávili čas vzdelávanám v kruhu svojich kolegov. 

Ďakujeme obchodným partnerom - firmám, ktoré podporili sympózium svojou účasťou a vystavovaním svojich produktov. 

Fotogalériu z akcie si môžete pozrieť v sekcii Galéria

Tešíme sa na vás na ďaľšom, v poradí už X. sympózium IKSR na jeseň 2016!

Igor, Zuzana, Peter, DušanDiskusné fórum IKSR, 22.marec 2013, Sliač
24. 03. 2013     autor:     čítané: 1286x     komentárov: 0


Strana: 1 2 3 4 5 6
Strana 1 z 6