Neprehliadnite
Milí kolegovia, členovia Implantologikého klubu.
Dovoľte aby som Vám pri príležitosti odchodu z pozície prezidenta klubu napísal niekoľko slov.
Klub vznikol v roku 2011, kedy sme všetci nadšene a so zápalom privítali vznik IKSR, odborného spoločenstva, ktorého havným cieľom bolo
a do dnešného dňa je zdieľanie odborných skúseností a organizácia vzdelania pre mladých nastupujúcich kolegov v čo najčistejšej forme. Pravdivo, bez vplyvu politiky a komerčných spoločností.
Slovensko je malá krajina a tak si myslíme, že je dôležité aby ľudia, ktorí majú záujem a motiváciu pracovať v spoločnosti s takýmito princípmi o sebe vedeli a pomáhali si v spoločnom úsilí. Preto sme sa tento rok rozhodli spojiť sily s kolegami parodontológmi, čím sa IKSR prerodilo na SSPI - Slovesnkú spoločnosť pre parodontológiu a implantológiu. Sú to oblasti ktoré spolu veľmi úzko súvisia a u susedov v Ćeskej republike aj vo svete väčšinou fungujú spolu. Som šťastný, že sa podarilo dať dokopy ľudí, ktorí sa dlhodobo a konštantne venujú vzdelávaniu a ktorým záleží na tom aby mala nastupujúca generácia oporu v dobre fungujúcej spoločnosti o ktorú sa môžu vždy oprieť. Najdôležitejšou súčasťou však nadalej ostanú jej členovia, kvôli ktorým má existencia takejto spoločnosti zmysel.

Ďakujem preto všetkým bývalým aj budúcim členom za to že ako spoločnosť existujeme, Dušanovi Porubanovi za prevzatie vedenia spoločnosti, novej rade za chuť do novej práce a najmä Zuzke, ktorá to všetko pre nás organizuje a zatiaľ naďalej bude.
Naša spoločnosť bude taká akú si ju sami urobíme. Tak nám želám veľa štastia :-)

Igor Čech - člen SSPIVážení kolegovia,

s radosťou som privítal iniciatívu Igora Čecha a Zuzky Matušovýchovej, ktorí po viacerých konzultáciách spojili sily s doc. Evkou Kovaľovou a iniciovali vznik Slovenskej spoločnosti pre parodontológiu a implantológiu (SSPI). Je to počin hodný obdivu a uznania, lebo nezištne ponúkli svoju "srdcovku" Implantologický klub SR do rúk odbornej verejnosti. Prezidentom tejto novej odbornej spoločnosti sa na základe volieb stal - po odbornej aj ľudskej stránke právom - MUDr. Dušan Poruban. A v týchto dňoch sa už usilovne pracuje na začlenení našej novej spoločnosti - SSPI - do Slovenskej lekárskej spoločnosti a ako asociovaný člen aj do EFP - European Federation of Periodontology. A keďže je SSPI pokračovateľom IKSR, ktorého pravidelná a úspešná činnosť sa datuje od roku 2010, tak všetci dúfame, že sa tieto plánované kroky podarí splniť.

Ďakujem za prejavenú dôveru kolegov, členov IKSR, vo voľbách. Osobne som nesmierne rád, že po toľkých rokoch vzniká odborná báza pre pravidelné vzdelávanie v oblasti parodontológie a implantológie, ktorá bude v budúcnosti oficiálne uznávaná nie len na Slovensku ale aj v Európe. Pevne verím, že práca kolegov zanietených pre správnu vec prinesie ovocie a SSPI sa pevne začlení do odborného života slovenskej stomatológie. Taktiež dúfam, že nájdeme dostatok mladých kolegov, ktorí nás postupne nahradia a budú ďalej rozvíjať a zhodnocovať myšlienku SSPI.

Držme si palce a navzájom sa podporujme.

Na konci môjho príhovoru by som rád vyslovil veľkú vďaku kolegom a priateľom, ktorí stáli za vznikom a činnosťou IKSR. Igor, Zuzka, Peter, Dušan, veľká vďaka za všetku vašu, často nedocenenú, prácu.

Juraj Strecha, člen predstavenstva SSPI


 

Záklaným cieľom SSPI v oblasti parodontológie, bude zabezpečiť poskytnutie nových informácií pre zubných lekárov a dent. hygienikov prostredníctvom "špičkových" prednášajúcich zo Slovenska a zaharničia. Cieľom tak bude pomáhať v základnej aj špecializovanej starostlivosti u rizikových pacientov, ktorých je u nás stále viac. Ide o aktivity, ktoré sú dlhodobo zanedbané a je potrebné ich riešiť.

doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.
Som súčasťou SSPI, lebo stomatológia je oblasť, ktorou chcem kráčať a v nej rásť. Chirurgia ( implantológia) je odbor, ktorý si ma postupne získava, a aj napriek pomalšiemu začiatku, trpezlivo stojí pri mne. Chcem byť preto osožný a vynaložiť úsilie na progres odboru, ktorý mi učaroval. Priložiť ruku k dielu a rozvinuť peknú myšlienku. Túto príležitosť beriem taktiež aj ako možnosť osobného rastu.
MUDr. Holec Vladimír
"Dear Dr. Cech, dear Members of the IKSR! 
My congratulation for the foundation of your Slovak club of Implantology „ IKSR“: It is a great Idea and I am sure that it will contribute a lot to advance implant education in your country as well as to reinforce the contact with other implant societies in Europe. It will be my pleasure to support your IKSR with our Team from the Privatklinik Schloss Schellenstein Olsberg as well as from the Muenster University. I wish you good luck and great success."  
Prof. Dr. Fouad Khoury (Privatklinik Schloss Schellenstein,Olsberg, Germany)

"It is my honor and pleasure to welcome you on the board of societies of dental implantology. I am sure, that this is the first step on the exciting road of science, practice and more over the best patient care, which is the main goal of all of us. On behalf of the Hungarian Society of Dental Implantology and the Faculty of Dentistry of the University of Szeged (Hungary) we wish you success and a fruitful, future collaboration between our colleagues and our Societies." Prof. Dr. Katalin Nagy DDS; Ph.D. (Head of Oral SurgeryPresident of the Association of Hungarian Dental Implantology, University of Szeged)

Členovia SSPI 2016

Členovia, ktorí si už obnovili členstvo na rok 2016 sú označení modrou farbou:
 1. MUDr. Čech Igor, Piešťany, Slovenská republika 
 2. MUDr. Abelovský Peter, Zvolen, Slovenská republika 
 3. MUDr. Poruban Dušan, CSc., Bratislava, Slovenská republika 
 4. MUDr. Gazdačko Ján, Martin, Slovenská republika 
 5. MUDr. Blecha Petr, Rokycany, Česká republika 
 6. MUDr. Jezbera Ivan, Piešťany, Slovenská republika 
 7. MUDr. Macák Patrik, Bratislava, Slovenská republika
 8. MUDr. Poláček Miroslav, Myjava, Slovenská republika
 9. Ebringer Martin - zubný technik, Bratislava, Slovenská republika
 10. MUDr. Cyprich Martin, Bratislava, Slovenská republika
 11. MUDr. Salka Marek, Piešťany, Slovenská republika
 12. Kralovič Roman - zubný technik, Kúty, Slovenská republika
 13. MUDr. Amir Amiry Manesh, Skalica, Slovenská republika 
 14. MUDr. Trojan Robert, Piešťany, Slovenská republika
 15. MUDr. Čech Igor st., Piešťany, Slovenská republika
 16. MUDr. Hristovski Goran, Bratislava, Slovenská republika
 17. MUDr. Sovík Roman, Šamorín, Slovenská republika
 18. MUDr. Drábik Dušan, Hlohovec, Slovenská republika
 19. MUDr. Jamborová Silvia, Bratislava, Slovenská republika
 20. MUDr. Habarová Mária, Nové Zámky, Slovenská republika
 21. MUDr. Lovecký Pavol, Skalica, Slovenská republika
 22. MUDr. Gabura Patrik, Bratislava, Slovenská republika
 23. MUDr. Britka Ján, Veľký Krtíš, Slovenská republika
 24. MUDr. Orenčák Michal ml., PhD., Michalovce, Slovenská republika
 25. MUDr. Dugasová Danka, Prešov, Slovenská republika
 26. MUDr. Zeman Vladimír, Bratislava, Slovenská republika
 27. MUDr. Paulech Vladimír, Čadca, Slovenská republika
 28. MUDr. Urban Juraj, Zlaté Moravce, Slovenská republika
 29. MUDr. Gurtler Ervín, Vyhne, Slovenská republika
 30. MUDr. Kučera Ján, Košice, Slovenská republika
 31. MUDr. Pacan Igor, Vranov nad Topľou, Slovenská republika
 32. MUDr. Czafik Róbert, CSc., Bratislava, Slovenská republika
 33. MUDr. Piteková Alžbeta, Banská Štiavnica, Slovenská republika
 34. Trela Róbert - zubný technik, Bratislava, Slovenská republika
 35. MUDr. Starzyk Stanislav, CSc, Šurany, Slovenská republika
 36. MUDr. Šichman Drahomír, Bratislava, Slovenská republika
 37. Schulz Peter - zubný technik, Piešťany, Slovenská republika
 38. MUDr. Haščík Juraj, Bratislava, Slovenská republika
 39. MUDr. Almáši Martin, Zvolen, Slovenská republika
 40. MUDr. Petnuch Igor, Bardejov, Slovenská republika
 41. MUDr. Jurkovičová Eva, Nitra, Slovenská republika
 42. MUDr. Machaj Peter, Dolný Kubín, Slovenská republika
 43. MDDr. Šrank Martin, Nitra, Slovenská republika
 44. MUDr. Kökény Pavol, Komárno, Slovenská republika
 45. MUDr. Gáborík Ladislav, MPH, Bratislava, Slovenská republika
 46. MDDr. Gáborík Ladislav ml, Bratislava, Slovenská republika
 47. MUDr. Kopálová Tatiana, MPH, Bratislava, Slovenská republika
 48. MDDr. Bartoš Peter, Bratislava, Slovenská republika
 49. MUDr. Miroslava Čechová, Piešťany, Slovenská republika
 50. MUDr. Horská Andrea, Bratislava, Slovenská republika
 51. MUDr. Žilinská Oľga, CSc, Bratislava, Slovenská republika
 52. MUDr. Tudík Dušan, Bratislava, Slovenská republika
 53. MUDr. Piteková Lucia, PhD., Banská Štiavnica, Slovenská republika
 54. MUDr. Lazar Juraj, Bratislava, Slovenská republika
 55. MDDr. Poruban Dušan ml., Bratislava, Slovenská republika
 56. MUDr. Novotňáková Daniela, PhD., Bratislava, Slovenská republika
 57. MUDr. Antal Boris, Bratislava, Slovenská republika
 58. MUDr. Zalán Peter, Levice, Slovenská republika
 59. doc. MUDr. Bíla Veronika, CSc., Bratislava, Slovenská republika
 60. MUDr. Šmálik Ľubomír, MPH, Košice, Slovenská republika
 61. MUDr. Skurcoňák Jozef, Ružomberok, Slovenská republika
 62. MUDr. Maliarik Martin, Sološnica, Slovenská republika
 63. MUDr. Latkoczy Jozef, Nová Dubnica, Slovenská republika
 64. MUDr. Rous Jaroslav, Spálené Poříčí, Česká republika
 65. MUDr. Schwartzová Vladimíra, PhD., Košice, Slovenská republika
 66. MUDr. Oto Mateovič, Bratislava, Slovenská republika
 67. MUDr. Ducko Aurel, Bratislava
 68. MUDr. Šesták František, Rimavská Sobota,
 69. MUDr. Denglovič Juraj, MPH, Bratislava
 70. MUDr. Brugoš Michal, Poprad
 71. MUDr. Strečková Eva, Bratislava
 72. MUDr. Chrzanowski Piotr, Bratislava
 73. MUDr. Židek Rudolf, Liptovský Mikuláš
 74. MUDr. Plintovič Peter, Banská Bystrica
 75. MUDr. Littva Ján, Levice
 76. MUDr. Holec Vladimír, Nitra 
 77. MUDr. Rada Miroslav, Topoľčany
 78. Dipl.z.t. Jašo Kamil, Šurany
 79. MUDr. Zupka Róbert, Zvolen
 80. MUDr. Endrek Ján, Rožňava
 81. MUDr. Rovný Alexander, Bratislava
 82. MUDr. Brežný Miroslav, Piešťany
 83. Mgr. Lukáš Andrej, Zubný technik, Bánovce nad Bebravou
 84. MUDr. Gašpar Igor, Námestovo
 85. MUDr. Ponický Pavel, Brezno
 86. MUDr. Stebel Jakub, Bratislava,
 87. MUDr. Jánska Emília, PhD, Bratislava
 88. Alman Marián, dipl.z.t., Poprad
 89. Mgr. Rusiňáková Viera - zubná technička, Poprad
 90. MDDr. Zvolenský Marek, Trnava
 91. MUDr. Brunovský Marián, Košice
 92. MUDr. Erghová Martina, Nové Mesto nad Váhom
 93. MUDr. Studený Martin, Piešťany
 94. MUDr. Podhorec Marcel, Trenčín
 95. MUDr. Kopčáková Martina, Kočice
 96. MUDr. Babčan Juraj, Bratislava
 97. MUDr. Tarek Radomír, Pezinok
 98. MUDr. Janíček Branislav, Bratislava
 99. MDDr. Čulman Ladislav, Staškov
 100. MDDr. Rieglová Katarína, Bratislava
 101. MUDr. Trgalová Lucia, Bratislava
 102. MDDr. Šida Martin, Ružomberok
 103. MUDr. Daňko Pavel, Piešťany
 104. MUDr. Czakó Ladislav, PhD, Bratislava
 105. MUDr. Knapová Miroslava, Prešov
 106. MUDr. Brugoš Ladislav, Poprad
 107. MUDr. Krump Michal, Púchov
 108. MUDr. Hodoš Peter, Bratislava
 109. MUDr. Nevický Miloš, Košice
 110. MUDr. Kukučka Branislav, Trnava
 111. MUDr. Borská Linda, Bratislava
 112. MUDr. Pánek Tomáš, Bratislava
 113. MUDr. Šmálik Ľubomír, Košice
 114. MUDr. Baňasová Lenka, Bratislava
 115. MUDr. Gulla Matúš, Bratislava
 116. MUDr. Hristovska Aneta
 117. MUDr. Tóthová Miroslava, Bratislava
 118. MUDr. Michna Libor, Bratislava
 119. Dr.med.dent. Rosa Róbert, Bratislava
 120. MUDr. Katial Miroslav, Poprad
 121. MUDr. Littvová Zuzana, Levice
 122. MUDr. Záhorec Ján, Bratislava
 123. MUDr. Strecha Juraj, Martin
 124. MUDr. Jakubek Martin, Bratislava
 125. MUDr. Miklátek Roman, Bratislava
 126. MUDr. Monošík Andrej, Považská Bystrica
 127. MUDr. Miklátek Roman, Bratislava
 128. MUDr. Hoffman Róbert, Banská Bystrica
 129. Pajunk Michal, zubný technik, Banská Bystrica
 130. MUDr. Ondrášik Martin, Stupava
 131. MUDr. Hlavačka František, Šurany
 132. Červeňák Martin, zubný technik
 133. MUDr. Nemšík Tomáš, Žilina
 134. MUDr. Stretavský Ján, Humenné
 135. MUDr. Kusý Peter, Trenčín
 136. MUDr. Hencz Attila, Veľký Meder
 137. Dr. med.dent. Hlavajová Barbora, Kittsee, Rakúsko
 138. MUDr. Kormoš Vladimír, Trestná
 139. MUDr. Talafa Martin, Čadca, Slovenská republika
 140. MUDr. Kollár Martin,
 141. MUDr. Čáčová Eva, Bratislava
 142. Dr.med.dent. Lehotský Peter, Bratislava
 143. doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.
 144. Dr. Brovdi Oleksandr, Piešťany
 145. MUDr. Ostertag Ronald, Bratislava
 146. MUDr. Murgašová Marta, Trenčín
 147. MUDr. Michal Alexejenko, Bratislava
 148. MUDr. Marek Hujsa, Studienka
 149. MDDr. Ivana Borovská, Košice
 150. MUDr. Ivančo Jozef, CSc, Košice
 151. MUDr. Alaa Abu Shareia, Banská Bystrica
 152. MUDr. Valéria Michnová, Bratislava
 153. MUDr. Kyseľ Marián, PhD., Košice
 154. MUDr. Eva Felszeghyova, Bratislava