Neprehliadnite
Milí kolegovia, členovia Implantologikého klubu.
Dovoľte aby som Vám pri príležitosti odchodu z pozície prezidenta klubu napísal niekoľko slov.
Klub vznikol v roku 2011, kedy sme všetci nadšene a so zápalom privítali vznik IKSR, odborného spoločenstva, ktorého havným cieľom bolo
a do dnešného dňa je zdieľanie odborných skúseností a organizácia vzdelania pre mladých nastupujúcich kolegov v čo najčistejšej forme. Pravdivo, bez vplyvu politiky a komerčných spoločností.
Slovensko je malá krajina a tak si myslíme, že je dôležité aby ľudia, ktorí majú záujem a motiváciu pracovať v spoločnosti s takýmito princípmi o sebe vedeli a pomáhali si v spoločnom úsilí. Preto sme sa tento rok rozhodli spojiť sily s kolegami parodontológmi, čím sa IKSR prerodilo na SSPI - Slovesnkú spoločnosť pre parodontológiu a implantológiu. Sú to oblasti ktoré spolu veľmi úzko súvisia a u susedov v Ćeskej republike aj vo svete väčšinou fungujú spolu. Som šťastný, že sa podarilo dať dokopy ľudí, ktorí sa dlhodobo a konštantne venujú vzdelávaniu a ktorým záleží na tom aby mala nastupujúca generácia oporu v dobre fungujúcej spoločnosti o ktorú sa môžu vždy oprieť. Najdôležitejšou súčasťou však nadalej ostanú jej členovia, kvôli ktorým má existencia takejto spoločnosti zmysel.

Ďakujem preto všetkým bývalým aj budúcim členom za to že ako spoločnosť existujeme, Dušanovi Porubanovi za prevzatie vedenia spoločnosti, novej rade za chuť do novej práce a najmä Zuzke, ktorá to všetko pre nás organizuje a zatiaľ naďalej bude.
Naša spoločnosť bude taká akú si ju sami urobíme. Tak nám želám veľa štastia :-)

Igor Čech - člen SSPIVážení kolegovia,

s radosťou som privítal iniciatívu Igora Čecha a Zuzky Matušovýchovej, ktorí po viacerých konzultáciách spojili sily s doc. Evkou Kovaľovou a iniciovali vznik Slovenskej spoločnosti pre parodontológiu a implantológiu (SSPI). Je to počin hodný obdivu a uznania, lebo nezištne ponúkli svoju "srdcovku" Implantologický klub SR do rúk odbornej verejnosti. Prezidentom tejto novej odbornej spoločnosti sa na základe volieb stal - po odbornej aj ľudskej stránke právom - MUDr. Dušan Poruban. A v týchto dňoch sa už usilovne pracuje na začlenení našej novej spoločnosti - SSPI - do Slovenskej lekárskej spoločnosti a ako asociovaný člen aj do EFP - European Federation of Periodontology. A keďže je SSPI pokračovateľom IKSR, ktorého pravidelná a úspešná činnosť sa datuje od roku 2010, tak všetci dúfame, že sa tieto plánované kroky podarí splniť.

Ďakujem za prejavenú dôveru kolegov, členov IKSR, vo voľbách. Osobne som nesmierne rád, že po toľkých rokoch vzniká odborná báza pre pravidelné vzdelávanie v oblasti parodontológie a implantológie, ktorá bude v budúcnosti oficiálne uznávaná nie len na Slovensku ale aj v Európe. Pevne verím, že práca kolegov zanietených pre správnu vec prinesie ovocie a SSPI sa pevne začlení do odborného života slovenskej stomatológie. Taktiež dúfam, že nájdeme dostatok mladých kolegov, ktorí nás postupne nahradia a budú ďalej rozvíjať a zhodnocovať myšlienku SSPI.

Držme si palce a navzájom sa podporujme.

Na konci môjho príhovoru by som rád vyslovil veľkú vďaku kolegom a priateľom, ktorí stáli za vznikom a činnosťou IKSR. Igor, Zuzka, Peter, Dušan, veľká vďaka za všetku vašu, často nedocenenú, prácu.

Juraj Strecha, člen predstavenstva SSPI


 

Záklaným cieľom SSPI v oblasti parodontológie, bude zabezpečiť poskytnutie nových informácií pre zubných lekárov a dent. hygienikov prostredníctvom "špičkových" prednášajúcich zo Slovenska a zaharničia. Cieľom tak bude pomáhať v základnej aj špecializovanej starostlivosti u rizikových pacientov, ktorých je u nás stále viac. Ide o aktivity, ktoré sú dlhodobo zanedbané a je potrebné ich riešiť.

doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.
Som súčasťou SSPI, lebo stomatológia je oblasť, ktorou chcem kráčať a v nej rásť. Chirurgia ( implantológia) je odbor, ktorý si ma postupne získava, a aj napriek pomalšiemu začiatku, trpezlivo stojí pri mne. Chcem byť preto osožný a vynaložiť úsilie na progres odboru, ktorý mi učaroval. Priložiť ruku k dielu a rozvinuť peknú myšlienku. Túto príležitosť beriem taktiež aj ako možnosť osobného rastu.
MUDr. Holec Vladimír
"Dear Dr. Cech, dear Members of the IKSR! 
My congratulation for the foundation of your Slovak club of Implantology „ IKSR“: It is a great Idea and I am sure that it will contribute a lot to advance implant education in your country as well as to reinforce the contact with other implant societies in Europe. It will be my pleasure to support your IKSR with our Team from the Privatklinik Schloss Schellenstein Olsberg as well as from the Muenster University. I wish you good luck and great success."  
Prof. Dr. Fouad Khoury (Privatklinik Schloss Schellenstein,Olsberg, Germany)

"It is my honor and pleasure to welcome you on the board of societies of dental implantology. I am sure, that this is the first step on the exciting road of science, practice and more over the best patient care, which is the main goal of all of us. On behalf of the Hungarian Society of Dental Implantology and the Faculty of Dentistry of the University of Szeged (Hungary) we wish you success and a fruitful, future collaboration between our colleagues and our Societies." Prof. Dr. Katalin Nagy DDS; Ph.D. (Head of Oral SurgeryPresident of the Association of Hungarian Dental Implantology, University of Szeged)

Prihláška do SSPI

Firma:
Sídlo firmy: IČO:
vyplňte v prípade, ak chcete daňový doklad vystaviť na Vašu spoločnosť
Titul:   
Meno: *Priezvisko: *
Ulica:
PSČ:Mesto:
Telefón:
E-mail: *
Správa:
Ročný členský poplatok vo výške 50,-EUR Vás poprosíme uhradiť na číslo účtu:

2834973553/0200, VUB, a.s. Piešťany
IBAN: SK43 0200 0000 0028 3497 3553

Variabilný symbol: 2016

Do poznámky prosím uveďte Vaše meno a priezvisko (alebo názov firmy) pre identifikáciu platby.

Členovia spoločnosti majú zľavu 20 EUR z poplatku na akciu SSPI

Na e-mail, ktorý ste zadali v prihláške Vám príde potvrdenie o zaslaní prihlášky, ktoré zároveň slúži aj ako daňový doklad. 

S úctou

SSPI